105 Dame

105 Dame. 2007. C-Print. 124 x 124 cm.

105 Rot

105 Rot. 2007. C-Print. 124 x 106 cm.

105 hellblau

105 hellblau. 2007. Digital Print. 25 x 27 cm.

105 blau

105 blau. 2007. Digital Print. 25 x 27 cm.

105 schwarz

105 schwarz. 2007. Digital Print. 25 x 27 cm.

105 gestreift

105 gestreift. 2007. Digital Print. 50 x 70 cm.

105 grünweiss

105 grünweiss. 2007. Digital Print. 50 x 73 cm.

105 rotrot

105 rotrot. 2007. Digital Print. 50 x 76 cm.